Roeping in stryd

Geliewe hiermee word u hartlik uitgenooi na die volgende besonderse geestelike toerustingsgeleentheid:

Tema: Roeping en Stryd: Reformatoriese Perspektiewe Op Burgerlike Verset, Weerstand en Rebellie.

Hoofspreker: Prof. A.W.G. Raath van Bloemfontein

Datum: Saterdag 31 Julie 2021

Tyd: 10H00

Plek: Diamantvallei

Gelowiges wat erns maak met hul geloofslewe en persoonlike verhouding met hul Skepper, is ongetwyfeld op ‘n botsingskoers met die staat, omrede elkeen in die toekoms gekonfronteer sal word om óf die staat gehoorsaam te wees en daardeur tronkstraf vry te spring en daardeur aan God ongehoorsaam te wees, of God gehoorsaam te wees en geregtelike vervolging in die oë te staar.

Dis met die oog hierop dat hierdie byeenkoms gaan poog om:

(a) gelowiges met die aard, omvang en wese van die bedreiging vertroud te maak;

(b) met inbegrepe van Art. 36 van die Nederlandse Geloofsbelydenis en Vindiciae Contra Tyrannos, asook die Bybels begronde optrede van vername die Hervormers en historiese kerkleiers in tye van vervolging en verdrukking, grondleggingswerk vir ‘n Bybelsgefundeerde standpunt te doen wat elkeen van ons effektief kan gebruik om ons optrede in te rig volgens Die Skrif.

Daar sal ook na afloop van Prof. Andries Raath se praatjie, 4 tydgleuwe van 15 minute elk wees ter geleentheid vir 4 persone wat hul uitdagings met die verstaan van Art. 36 van die NGB wil uitspel. Twee van die 4 slotte is reeds opgeneem. As daar nog persone is, moet u so spoedig moontlik met my, Frik Wentzel, of met H.P. Steyn by +27 82 466 2341kontak maak.

Na afloop hiervan, sal daar ‘n oop bespreking en geleentheid vir vrae wees en ons wil u uitnooi om vrymoediglik aan die bespreking deel te neem.

Ter voorbereiding van hierdie besonderse geleentheid, sal dit baie goed wees as u Art. 36 van die NGB en Vindiciae Contra Tyrannos kan deurgaan ten einde hierdie geleentheid optimaal te benut.

Toegang is gratis, maar ons sal vra vir vrywillige donasies.

 Tee en koffie sal bedien word tydens die pouses.

Dit sal waardeer word as u die besprekings by Frik Wentzel kan maak en aandui hoeveel persone u saambring.

 Dit sal ook raadsaam wees as u u eie stoele kan saambring indien die beskikbare stoele te min sou wees.

Groete in Christus

Frik Wentzel

071 897-1009