Reuse vaardigheid verlies in SA

Die onlangse plundering van sake sentrums met die gepaardgaande geweld het veroorsaak dat nog meer mense die land wil verlaat.  Agentskappe wat aansoeke hanteer rondom emigrasie het aangetoon dat daar ‘n 1500% verhoging is in aansoekers wat die land wil verlaat.  Hierdie aansoekers is almal gekwalifiseerde persone, hetsy akademies, professioneel of ambagsmanne. Daar is lankal reeds ‘n groot uitvloei van verpleeg personeel wat gevolg word deur ander lede van die mediese beroep. Ambagsmanne is sterk in aanvraag in lande soos Nieu Zeeland, die VSA en Australië.  Hierdie “brein uitvloei” is katastrofies vir die land wat reeds gebuk gaan onder ‘n tekort aan werkers wat in staat is om op ‘n gevorderde vlak te kan werk.

Benewens die verlies aan vaardigheid, ondervind die staat ook die vermindering aan belasting inkomste, wat insluit die 15% koopbelasting wat deur goed opgeleide werkers by die kasregister betaal.

Ekonome sê die verlies aan gekwalifiseerde mense veroorsaak dat die land dikwels van buitelandse arbeid soos uit Kuba afkomstig, sal moet gebruik terwyl dit die land groot somme geld uit die sak jaag.