Opnuut hulp aan werkloses

Die Departement van Arbeid se Thulas Nxesi, het in die staatskoerant bekendgemaak dat ʼn nuwe program van hulp aan werklose mense gebied gaan word.

Die derde pandemie het dit glo genoodsaak om weer met ʼn hulp skema te begin en die Werkloosheid Versekeringsfonds (WVF) se stelsel sal aangewend word om aansoekers vanaf Maandag 19 Julie die geleentheid te gee om te registreer vir hulp.

Die moontlikheid bestaan dat die WVF teen 26 Julie kan begin om uitbetalings te maak.

Die Departement sê daar is egter een belangrike voorwaarde, en dit is dat uitbetalings slegs in aansoekers se bankrekening gemaak sal word. Die betalings sal onder geen omstandighede gemaak word aan werkgewers, soos in die verlede nie, aangesien die geld dikwels nie aan die werklose uitbetaal is nie.

Die owerheid het glo ook sekere maatreels getref om te verseker dat fop-aansoekers nie betalings ontvang nie.