Lewensbrood

Josua 4

19  En die volk het op die tiende van die eerste maand uit die Jordaan uit opgetrek en laer opgeslaanby Gilgal, aan die oostelike grens van Jérigo.

20  En daardie twaalf klippe wat hulle uit die Jordaan geneem het, het Josua by Gilgal opgerig.