Lewensbrood

Josua 4

17  Josua het daarop die priesters bevel gegee en gesê: Klim op uit die Jordaan.

18  En toe die priesters wat die verbondsark van die Here gedra het, opklim uit die middel van die Jordaan, het die priesters skaars hulle voetsole gelig en die droë grond bereik, of die water van die Jordaan het na sy plek teruggekeer en soos gister en eergister op al sy walle geloop.