Lewensbrood

Josua 3

12   Neem dan nou vir julle twaalf manne uit die stamme van Israel, een man uit elke stam;

13  en net soos die voetsole van die priesters wat die ark van die Here, die Here van die hele aarde, dra, in die water van die Jordaan rus, sal die water van die Jordaan afgekeer word — die water wat van die bokant afkom, en dit sal soos een wal bly staan.