Lewensbrood

Josua 3

8  Gee jy dan bevel aan die priesters wat die verbondsark dra, en sê: Net soos julle aan die kant van die water van die Jordaan kom, moet julle in die Jordaan bly staan.

9  Toe sê Josua aan die kinders van Israel: Kom nader hierheen en luister na die woorde van die Here julle God.