Lewensbrood

Josua 3

4   Maar laat daar ‘n afstand van omtrent tweeduisend el tussen julle en hom wees; kom nie naby hom nie; sodat julle die pad kan weet waar julle langs moet trek; want gister en eergister het julle nie met dié pad getrek nie.

5  Verder het Josua aan die volk gesê: Heilig julle; want môre sal die Here wonders onder julle doen.