Die gawe van skranderheid

Daar is nie baie mense wat ver bo die skrander mense se vermoë is nie, maar die enkele gevalle wat bekend is, laat mens in verwondering.

Die jongste geval bekend is die 11-jarige seun in België wat binne een jaar die BA Fisika kursus afstudeer het, en dit gedoen het terwyl hy ook ʼn meestersgraad verwerf het in ʼn ander kursus wat hy dieselfde jaar suksesvol afstudeer het.

Daar is nog verskeie soortgelyke gevalle in die wêreld opgeteken, en die wonderlike voorreg wat so ʼn persoon het, en wat die bydrae tot die daarstelling van ʼn beter wêreld, word gewoonlik die hoop wat so ʼn persoon by sy medemens vestig.

Die pynlike verloop van die uitermatige intelligente mense se gevalle is egter nie so bekend nie. Wat egter merkwaardig is, is dat talle van daardie skrander jongelinge, stilweg verdwyn, en dat die tien talente wat hulle ontvang het, niks opgelewer het waarmee die mensdom kan woeker om die wêreld ʼn beter plek te maak nie.

Dit is dan dat die woorde van Jesus Christus weer na vore kom met sy gelykenis: Goeie en getroue slaaf, oor weinig was jy getrou, oor veel sal jy aangestel word.