Britte wil hulp van miljarde stop

Die moontlikheid dat Brittanje sy hulpprogramme aan arm lande gaan opskort, sal binnekort in die parlement tot stemming gebring word, en opposisie partye poog om die moontlikheid te keer.

Die parlementslede van die Konserwatiewe Party van die Eerste Minister, Boris Johnson, is ernstig om sowat $5 miljard se hulp aan arm lande tydelik op te skort, maar die linkse Arbeidersparty sê dit kan mense se lewens in gevaar stel.

Die Eerste Minister, Johnson, sê egter die Konserwatiewe Party is nie gekant teen hulp aan die minder gegoede lande nie, maar die ekonomiese werklikheid is dat die Verenigde Koninkryk dit nie in die huidige ekonomiese klimaat kan bekostig nie.

Intussen het die regerende Konserwatiewe Party daarin geslaag om ʼn meerderheid stem te kry in die Volksraad vir die voorstel om die hulpprogram te stop. Die stemming van 333 teen 298 is voldoende dat Eerste Minister Johnson mag voortgaan om sy hulpprogramme een na die ander te stop.

Johnson het gesê die hulpprogram word wel aansienlik afgeskaal en dat die begrote $5 miljard hierdie jaar stop, maar dat dit slegs ʼn tydelike maatreel is tot die ekonomiese toestande verbeter.