Wie is die erfgename van ons volk, wie is swendelaars?

ʼn Volk se grootste skat (menslik gesproke) is ons kinders.

Onlangs het ons terug gedink aan die Bittereinders.

Verlede week het ons terug gedink aan tiene duisende van ons kinders vir wie volwassenheid en vervulling van hul drome nie beskore was nie.

Ons moet daaruit leer om die geleenthede wat ons wél beskore is te koester, na voorbeeld van ons voorgeslagte, wat uit die as en verwoesting van 1902 ʼn land herbou het – óók met ruimte aan destydse teenstaanders en elke inwoner van die land!

Maar ons moet ook uit die foute leer, sodat ons kan regstel (hervorm) waar ons kan, of minstens nie die foute herhaal wanneer ons in komende jare wéér herbou nie.

 In 1902-3 het ons volk skouer aan die wiel gesit.

Maar weens die nood van hulle dag, was dit vir die Jingo-oorwinnaars moontlik om etlike dodelike strukture te vestig.

 Op 22 Junie 1902 verkry die kommunistiese vakbondwese in ons land nuwe momentum.  (dit was sonder twyfel ʼn beloning aan die Uitlander-mynwerkers vir die stook van onrus as vals regverdiging vir die oorlog)Die vakbondwese was reeds ingevoer in die Engelse kolonies, en uit die staanspoor ontstaan daar ʼn twyfelagtige ‘bondgenootskap’ tussen party politiek en die sosialistiese sentralisering van die arbeidsmag (as stemblok).

            Die TMA / MWU sou vir dekades Afrikaners marginaliseer en onderdruk.Mettertyd sou militante, ras-geskeide vakbonde ʼn teelaarde en openbare gesig bied vir ANC-terreur.  Maar die saad groei uit Engels-kommunistiese vakbondwese 1880-1902 …Hierdie historiese bande tussen internasionale kommunisme en die vakbondwese sou SA duur te staan kom … die geskiedenis spreek vanself.

            Bande wat in 2012 as volg bevestig was:“Soos ek tydens my gradeplegtigheid op Potchefstroom gesê het: ‘Soliforum en Cosatu het dieselfde einddoelwit: ‘n beter Suid-Afrika. Ons praat saam, staak saam en stem saam.’ Nou moet ons nog net saamsing.”

 (Ons gaan ook ‘struggle’-liedjies sing, sê Afrikaanse organisasies – praag.co.za)

Terugskouend was die ooglopende samewerking tussen Natte en die MWU sedert die jare 40 in wese ʼn vennootskap van eiebelang.

Namate die party-politiek liberaal-humanisties en on-Christelik sou leuen, sou die vakbondwese volg …eiebelang bó volksbelang!

 Die vakbondwese – deur bevordering van middelmatige en kollektiewe eiebelang, beperk ekonomiese groei en is dus ʼn direkte rem op vooruitgang.Die werksmodel is geskoei op kommunistiese mags-politiek.Vakbonde monster steun deur eiebelang, en dwing dit af deur sowel dreigemente as deur daadwerklike sabotasie en saakbeskadiging.

Vandag strek die verderflike invloed van die vakbondwese wyer as die arbeidsmark.

Die kommunistiese selgroep-struktuur word gebruik om ons hele samelewing met die sosialistiese agenda te vergiftig.

Die strategie is, ook in Suid-Afrika, telkens dieselfde:

            Samewerking met die magte van anargie, om bestaande strukture af te breek.

 Gewaande “beswaar”, en “herbou van nuwe strukture” – strukture gestroop van die (eens) Christelike etos van ons volk, gestroop van volkseie strewes.

            “Nuwe strukture” gedienstig aan die nuwe wêreld orde …

Wat is die werklik standhoudende oplossing?

Ons vind antwoorde in ons volksgeskiedenis na 1902:

 Die Bittereinder-kinders sou voortgaan om SA te bou.In dieselfde opregte, suiwer geloof van Vryburger, Patriot en Voortrekker …

            Met volkseie strukture, afgesonder op daardie geloofsgronde.

 Maar ons moet die volgende belangrike les leer:

 Was die toelate van van die Joiner, Uitlander en Engelse Jingo ʼn fout?Of was die fout dat opvolgende geslagte later sou assimmileer met die dros?

Uiteindelik móét ons aan elkeen redelike ruimte gun – dit is ons Christelike roeping.

 MAAR ons móét ons eie geledere sluit vir hulle verderflike invloed.Ons moet self werk en bou vir óns kinders.

Ons moet die skeiding tussen volkseie, en volksvreemd – tussen Christelik-nasionaal en sosiaal-demokraties of nasionaal-sosialisties andersyds duidelik trek én handhaaf!

Ons mag níé in een juk trek nie – juis omdat ons dan aan hulle en hul leuen-vader vatplek gee om ons waardes te verwater en ons kinders af te rokkel met leuens en leë beloftes van sosialisme, sosiale geregtigheid, gelykheid of nog wat.

Lees gerus die beginsel-redes waarom die vakbondwese vreemd is aan die Christen:

            Lees gerus die kommentare van Calvyn, betreffende Efésiërs 6:5-9 (e.a.)