VN: Indiensneming gaan stadig herstel

In die jongste verslag van die Verenigde Nasies word daarop klem gelê dat die werkloosheid wat tans wêreldwyd ondervind word weens die koronavirus pandemie, nie gou reggestel gaan word nie.

Die VN sê die verlies aan werksgeleenthede tydens die pandemie het jare se vooruitgang in die ekonomie vernietig, en die situasie is sodanig dat die herstel daarvan nie vinnig en binnekort sal wees nie.

Volgens die Internasionale Arbeid Organisasie se berekenings sal die wêreld se werkloosheid op 6,3% staan vir 2021, en werkgeleenthede sal globaal gesien, nie herstel tot die vlak wat dit was voor die aanvang van die pandemie voor die aanbreek van 2023 nie.

Die projeksie wat gemaak is, toon dat verwag word dat minstens 220 miljoen mense wat werk gehad het, sonder inkomste gelaat sal wees in 2021 en dat die toestand ook in 2022 ondervind sal word.

Die belangrikste element wat die toestand veroorsaak het, is die langdurige pandemies wat die een fase na die ander spoel oor die wêreld.

Die arbeids agentskap het geprojekteer dat die wêreld meer as 30 miljoen nuwe werkgeleenthede sou skep tot vanjaar as die koronavirus pandemie nie die wêreld se ekonomiese krag geruïneer het nie.