Verlore vryheid

Dit was die gevierde president M.T. Steyn van die Republiek Oranje Vrystaat wat op 31 Mei 1902, met die einde van die Tweede Vryheidsoorlog, na die ondertekening van die Vredesverdrag te Vereeniging, tussen sy verslae manskappe gestaan het en toe hierdie woorde geuiter het met bewende stem:

“Burger, nou het ons alles verloor. Goddank ons het nog ons kerke”.

Dit is wat van hierdie leier nie net ʼn volksman gemaak het nie, hy was ook ʼn kind van sy Skepper.

In 1994 het iets soortgelyk afgespeel. ʼn Paar patriotiese manne het verslae na die televisie uitsending gekyk hoe die swart regeerders van daardie dag die verhoog as dansende heersers die land vir hul;le gevat het.

Een van daardie jong patriotte het ook met bewende stem gepraat toe hy gesê het: “Mag ons Here vergewe wat die nasionaliste ons aangedoen het om ons so vernederend te laat prysgee wat met gebed en bloed gekoop is.”

Vandag, meer as 25 jaar later sien ons hoe verrys die ruïnes wat eens die pronkstukke van die model Republiek van Suid-Afrika was waar “Die Stem van Suid-Afrika” die hemelblou lug van die Sonskynland gevul het.

Die onreg wat in 1994 gepleeg is, mag nie vir die geslagte van ons volk at nog sal kom, verberg word nie – want die prys wat ons vandag betaal vir die vryheid wat weg geteken is sonder slag of stoot, is die grootste skande wat nog oor enige volk se geskiedenis geskryf is.

Miskien is die prysgawe van ons vryheid veel duurder as enige ander gebeurtenis, maar die skande van die gebeure, lê in die hande van diegene wat hulle instemming gegee het dat hulle die land weggee vir ander volke om te regeer, en bereid is om as bywoners, of derderangse burgers, in die land te bly woon.

Daarom kan ons net saam met President Steyn sê: “Goddank, ons het nog ons kerke”.