Suiker bedryf raak wankelrig

Die algemene gevoel wat besig is om landswyd pos te vat dat suiker nie goed is vir die menslike liggaam nie, is een rede waarom die bedryf ʼn afname in verkope ondervind.

Dit is egter die regering se suikerbelasting wat die bedryf hard tref, en die vermoede bestaan dat die belasting wat gehef word om gesondheidsredes, die bedryf uiteindelik kan knak.

Die suikerbedryf het in die 2019 jaar sy bydrae tot die BBP verminder met meer as R2 miljard, wat waarskynlik in die 2020 termyn nog verder sal afneem.

Volgens die jongste Nedlac-verslag het die tendens verrykende gevolge vir werksgeleenthede, en kan verwag word dat al meer afleggings gaan volg.

In 2019 het die werksgeleenthede met byna 17,000 afgeneem, en dit is onduidelik wat die invloed vanjaar op die werkerskorps sal wees.

Voordat die suikerbelasting ingestel is, het die bedryf gesorg van sowat 95,000 werksgeleenthede, maar dit het nou skrikwekkende afnames teweeggebring toe die belastingstelsel in werking getree het.