Staatskaping 2.0

Die klaarblyklike privatisering van die SA Lugdiens word met gemengde reaksies begroet.

Maar enkele insiggewende feite wat reeds aan die lig gekom het, is die gebruik van PIC-fondse, en die geykte aandrang op ras as primêre kriteria om as “privaat belegger” te kwalifiseer.

(en natuurlik “buitelandse kundigheid” – steeds daardie patalogiese vrees in SEB-geledere dat plaaslike (nie-swart) vaardighede sal bevestig dat die afbreek van 27 jaar was onnodige, polities-geïnspireerde haat.)

Ewe belangrik is die feite wat nog nie bekend is nie:

            Gaan belastinggeld terugbetaal word?

            Gaan staats-waarborge steeds vir (waarskynlike) mislukking instaan?

In wese sien ons, in weerwil van die liberaal-gedienstige pers se disonformasie, nie sinvolle privatisering nie, maar STAATSKAPING 2.0.

Ramaphosa het geleer tydens KODESA –

verdoesel jou misdrywe in mooi gonswoorde, voer dit deur ʼn wetgewende proses bestuur deur partydige eiebelang, en jy kan steel op onbeperkte skaal!

Terug by die SAL:

Dit blyk nou duidelik dat die regering doelbewus belastinggeld gebruik het om SAL-skulde onregmatig te delg, in voorbereiding van die aangekondigde transaksie.

(enige regsinnige persoon weet hierdie transaksie is beslis NIE in onlangse weke aangegaan nie …)

Dit plaas ander sogenaamde “lofwaardige” besluite soos elektrisiteit-deregulering, kragskepe  en die nasionalisering van gesondheidsorg onder onmiddelike verdenking.

Dit herinner besonder sterk aan die grootskaalse e-tol korrupsie – in wese die kaping van ons paaie-netwerk, nieteenstaande belastingbetalers se de facto eienaarskap daarvan.

Maar wat is die groter strategie?

Die ANC weet dat aanvalle op privaat besit sal altyd teenstand ontlok.

Selfs die internasionale liberale dampkring wat die ANC in bewind geplaas het, en hou, sal moelik die nasionalisering van persoonlike of besigheids bates aanvaar.

Maar wat is die waarde van privaat bates, wanneer die regering die infrastruktuur waarbinne daardie bates produktief aangewend moet word, nasionaliseer?

Paaie netwerke, spoorweë, energie-voorsiening …

Stil-stil word inligting en data geteiken vir nasionalisering …

Telkens word miljarde se belastinggeld aangewend, “in openbare belang”, net om dan deur verdagte wetgewing en vennootskappe openbare bates te stroop.

Stadig maar seker bereik die ANC hul primêre doel:

            Gelykheid …

            Nie gelyke vooruitgang nie, maar gelyke armoede en gebrek.

Want mense wat daagliks worstel vir kos, klere en skuiling kan nie die onderdrukker uit die kussings lug nie!