SA groeikoers verbeter

Ekonome het die afgelope week bevestig dat alles daarop wys dat die land se ekonomie besig is om beter te doen as wat voorspel is.

Die algemene verwagting dat die ekonomie met 3,2% sal groei, word nou verander dat dit nader aan 4,3% sal groei. Alhoewel dit slegs 1,1% verbetering is, is dit egter ʼn werklike verbetering van sowat 30% teenoor dit wat voorsien is.

Die ekonomiese wysers word verder ook gesien as aansienlike verbeterings as bankiers bekendmaak dat dividende betaal gaan word gedurende die tweede helfte van 2021.

Sakeondernemings is wel nog bekommerd oor die derde pandemie wat ʼn negatiewe invloed sal uitoefen, maar die vooruitsigte lyk belowend, en as die privaat sektor betrek sou word by die koronavirus inenting veldtog, sal die nuwe pandemie se invloed vinnig verswak.

Die Suid-Afrikaanse Reserwebank se besluit om die koerse onveranderd te hou, en die moontlikheid dat dit onveranderd gaan bly vir die res van die jaar, is volgens finansiële deskundiges alles faktore wat ʼn positiewe klimaat skep.