Perspektief: Covid-19 en RET

Radikale Ekonomiese Transformasie.

Die nuutste ANC-gonswoord vir rewolusionêre nasionalisering van die ekonomiese infrastruktuur – of dan sekerlik daardie ondernemings, beleggings en fondse waarmee miljoene gesinne nog in ʼn mate self-versorgend en self-voorsienend probeer wees.

(want ons almal weet die teikens van enige gryp-beleid is die blanke minderheid) 

Voorts weet enige regdenkende dat “openbare belang” in SA beteken dat staats-plunder ten gunste van die elite geskied.

Beide die regerende en nominaal “opposisie” elite …

Wat is die verband tussen RET en die prakties-permanente staat van Covid-inperkings? 

Vergelyk gerus die politieke landskap in SA sedert Maart 2020 met enige historiese beskrywings van Sowjet Rusland, die Oosblok of Rooi Sjina, en die parallele word duidelik.

Regering, nominaal “demokraties”, berus in die hande van ‘n klein binnekring.

“National Corona Command Council” = Politburo;

Bevelsraad spreek nie van demokrasie of verantwoordbaarheid nie!

Die uitvoerende gesag regeer deur dekreet.

Geen inperkende maatreëls was onderhewig aan (selfs die minimale) oorsig wat ʼn parlement behoort uit te voer nie.

Goedkeuring was telkens ná die feit …… 

ʼn elke regmatige beswaar is óf deur die (getransformeerde) howe afgewys, of word geïgnoreer deur die bevelsraad.Dus is daar in wese géén regsbeskerming teen magsvergryp nie!

RET: die sosialistiese herverdeling van rykdom, na die elite van die proletariaat.

Dit Ramaphosa se manier om die fabel waar te maak …

padda in die water, eerder as in die vuur van rewolusie?

Wat het sedert Maart 2020 gebeur?

Die formele sektor, veral klein en medium ondernemings, is voor die voet ingeperk en hulle inkomste-strome is kunsmatig verwoes.

Weinig hulp is uit regerings-oord gebied.

Sogenaamde “belastingverligting” was bloot uitstel van verpligtinge, wat nou betaalbaar word – en die SAID is luid dat hulle geen uitsondering gaan maak vir (blanke) ondernemings nie. 

Gelyklopend het die regering en die kaderkorps:

Belastinggeld as subsidies ontvang – hulp was spesifiek gereserveer vir sektore wat nioe net belasting onduik nie, maar dit openlik erken!

            (en die minister se antwoord is “vrywillige gehoorsaamheid” …)

             Staatsdiens werkers wat maande tuis gesit het, het 100% salarisse ontvang.

             Politici het 100% salarisse ontvang.

Klein besighede en hulle eienaars het in vergeleke bykans NIKS ontvang nie.

 Die Covid-19 grendelstaat het stil-stil reuse dele van die kleinsake sektor verwoes.

Terwyl die impak algemeen erken word, word die beplande herstel-strategië direk aan die regering se ras-behepte diskriminasie gekoppel.

            Grootliks blanke entrepreneurs se besighede is verwoes …

             Slegs swart “entrepreneurs” gaan by die herstel-strategie geleenthede kry …

 En in die breër ekonomie is die vakbondwese besig om al die leë beloftes van die minister tot dadels te bring, met reddingsboeie aan bankrot staat-maatskappye en onbekostigbare verhogings aan die kader-amptenare …

 Les bes: terwyl armoede eksponensiëel versnel, verdien politici R 100 000 maandeliks, en meer …