PA Parlement hoor van moord

Daar was waarskynlik meer woede wat waargeneem kon word in die sittings van die Pan-Afrika Parlement (PAP) as wat in die media gereflekteer is.

Die chaos het elke keer net hewiger geword na mate die parlement se afgevaardigdes mekaar verskree het, maar toe een skree dat hy ʼn ander een sal vermoor, was die chaos by breekpunt en moes die spul verdaag om te voorkom dat mense doodgemaak word.

Die wangedrag wat geopenbaar is onder die mense wat Afrika se belange moet dien, het nie net skade gedoen aan die hele kontinent nie, maar ook besonder baie skade aangerig aan Suid-Afrika se beeld.

Die sitting is opgeskort en leiers het buit die parlement probeer om ʼn weg te vind wat vir almal aanvaarbaar sou wees.

Politieke ontleders wys daarop dat die chaos veroorsaak is deur meningsverskil van die stem metode, en die magsug wat onder die afgevaardigdes is, het die kroon gespan om skop en moord dreigemente te laat weerklink.