Lewensbrood

Josua 1

12  En aan die Rubeniete en Gadiete en die halwe stam van Manasse het Josua dit gesê:

13  Dink aan die saak wat Moses, die kneg van die Here, julle beveel het toe hy gesê het: Die Here julle God verskaf ‘n rusplek aan julle en sal hierdie land aan julle gee.

14  Julle vroue, julle kinders en julle vee kan bly in die land wat Moses julle oos van die Jordaan gegee het; maar julle self, al die dapper helde, moet gewapend voor julle broers deurtrek en hulle help,