Konsentrasiekamp dag – 16 Junie 2021

Jaarliks word konsentrasiekamp dag herdenk op 16 Junie. Van tyd tot tyd is dit nodig dat die Afrikaner Boerevolk herinner word aan die verlede. Dit word van ons verwag om in verset op te tree teen enige vorm van verdrukking.

Behalwe dat dit ‘n mens hartseer maak, wek dit ook ‘n gevoel van wrewel op teen die Engelse wat vrouens en kinders vermoor het in die konsentrasiekampe – want dit is waarop dit neerkom. Hulle is letterlik en figuurlik vermoor. Wanneer die boeke geskryf deur prof. Andries Raath gelees word wat feitelike inligting bevat, word ‘n mens “warm om die kraag”. Foto’s wat in die boeke verskyn, toon die haglike toestande waarin die vrouens en kinders moes geleef het en hoe maer en uitgeteer sommige van die kinders was. Dit is inderdaad hartverskeurend!

Volgens inligting het Lord Roberts die verskroeide aarde-beleid op 16 Junie 1900 aangekondig en Horatio Kitchener het dit geimplimenteer. Dit was ‘n poging van die Engelse teen die Boere om die Tweede Vryheidsoorlog te beeindig. Die verskroeide aarde beleid het bepaal dat vrouens en kinders vanaf die plase verwyder moes word, in kampe geplaas moes word en die plaasopstalle afgebrand word. Dit is gedoen maar behalwe dat die plaasopstalle afgebrand is, is die vee en pluimvee vernietig. Engelse, Joiners(wat vandag nog in ons midde is) en donker-velliges het die take uitgevoer. Daar was selfs gevalle waar van die vrouens deur donkervelliges verkrag was.

In ‘n boek geskryf deur Celeste Reynolds is bekend gemaak dat daar 46 konsentrasiekampe was en dat 27,000 vrouens en kinders daar vermoor is. Hierdie syfers kan selfs hoër wees. Wanneer daar aan bogenoemde gedink word en ‘n mens begin somme maak dan besef ‘n mens dat daar vandag aansienlik meer Afrikaner Boere in die land kon gewees het – dan was ons heelwaarskynlik nie ‘n minderheidsgroep gewees nie.

Tans is die aanslag komende van die liberaliste, kommuniste, heidene en barbare teen ons volk van ‘n erge graad en daar word ‘n beroep gedoen op die lesers van hierdie berig om ernstig in ons gebede te dink aan die voortbestaan van die Boerevolk. Ons Hemelse Vader is genadiglik nog in beheer en daarom moet ons op ons knieë bly en niks as vanselfsprekend aanvaar nie.