Israel dwaalleer

Dit is kommerwekkend dat daar tans ‘n “oplewing” is onder Blanke Suid Afrikaners rondom die Israelvisie “godsdiens”. Die leer kan nagegaan word op die internet en die belangrikste beskouing van die mense is dat hul as blankes deel is van die uitverkore volk van God en wel op grond van hul afstammeling uit die volk Israel -die Tien stamme en beskou hulself as die Herrenvolk.  Geen ander ras is volgens hulle beskore om gered te word nie. Hul klou nog vas aan baie voorskrifte van die Ou Testament en vier dan ook jaarliks sewe  feeste soos voorgeskryf in die Ou Testament.  Hul glo dan ook dat sekere profesieë in die Ou Testament nog tot vervulling sal kom en spesifiek vir hul as groep. Die sending briewe van Paulus word verwerp aangesien die heidene nie gered kan word nie.  So gaan hul selektief met verse van die Bybel om om sodoende hul standpunt te “bevestig”. Dit is veral in die tye waarin ons leef in die nuwe Suid Afrika rondom die politiese toestand dat sulke dwaalleer ‘n teelaarde vind onder ons mense.

Ons mense word gewaarsku dat die Israelvisie nie ‘n Christelike sekte is nie maar eerder gesien moet word vir wat dit is , ‘n valse godsdiens wat Jesus Christus se genade verwerp.