EU keur digitale Covid sertifikaat

Die Europese Parlement het die afgelope week die digitale weergawe van ʼn Covid sertifikaat goedgekeur wat persone se negatiewe status van die virus bevestig.

Met die digitale sertifikaat kan persone makliker oor Europese landsgrense beweeg as dit ʼn negatiewe status het.

Die grootste voordeel vir Europeërs is juis dat hulle met so ʼn sertifikaat, vrylik van een land na ʼn ander beweeg sonder om elke keer by die grenspos gestop word.

Omdat die Europeërs gewoond is om gemaklik van een land na ʼn ander te reis, het die koms van die pandemie alles tot stilstand geruk, wat nou met die digitale stelsel vrylike bewegings sal verseker.

Die Europese Parlement het ʼn beroep gedoen op lidlande om die nodige stappe te neem sodat die stelsel vinnig en doeltreffend in werking gestel kan word.

Die parlement het met 553 stemme teen 91 die stelsel goedgekeur, en 46 stemmers het buite stemming gebly.