Dwelm misbruik in Suid Afrika

Misbruik van dwelms en alkohol is besig om toe te neem in die land. Volgens statistiek gebruik 1 uit elke 5 persone middels wat die persoon se gedrag aantas.  Alkohol, pyn stiller (kodeine) en dagga is van die groot bydraers tot die getal persone wat verslaaf raak .  Die finansiële koste aan dwelm misbruik word bereken teen R 379 biljoen per jaar weens afwesigheid van werk, verlore produktiwiteit en gesondheid- en welsyn koste. Dit bedra bykans 10%  van die land se Bruto Binnelandse Inkomste. Toename in misdaad word direk gekoppel aan die dwelm misbruik in die land.  Meeste verslaafdes is werkloos weens hul dwelm probleem en die enigste uitweg om dwelms te bekom is om te steel.  Onder die jeug in die woonbuurtes word die straat dwelm wat gebruik word   “Nyaope” genoem.  Dit bestaan uit ‘n mengsel van lae graad heroïne, dagga en oa. anti-retrovirale middels. Die dwelm kos ongeveer R 30 per “straw” en ‘n verslaafde het twee tot drie nodig per dag.  In die Wes-Kaap is alkohol sindroom een van die grootste sosiale probleme wat gesinne beleef aangesien die fetus aangetas word deur die gebruik van alkohol.  Die onnatuurlike aanwas van kinders om sosiale toelaes te bekom ly uiteindelik tot ‘n nageslag wat intelektueel gestrem is.  Die staat het die stryd teen dwelm misbruik verloor ten spyte van vele programme wat geloods is, maar swak hanteer is.