Die Ramaphosa euforie

Die dag toe Jacob Zuma uitgeskop is as president van Suid Afrika en Cyril Ramaphosa as nuwe president ingehuldig is het vele mense, insluitend Boere Afrikaners, geglo dat dinge in die land nou gaan verander.  Hierdie siening is gehuldig weens Ramaphosa se gewaande Christenskap – dit wat baie hoog aangegee is.  Sonder om enige oordeel te fel is dit belangrik om te let op Ramaphosa se “verbintenis” met die “ancestors” of te wel die voorvadergeeste. By meer as een geleentheid het hy die rol van die voorvadergeeste aangeprys as diegene wat steeds ‘n invloed het op die gang van sake van die dag.

“Een van die mooihede (beauties) van ons land is die vermoë om ons diverse gemeenskap te omarm, sy  vele godsdienste en gelowe.” aldus Ramaphosa. Daar is dus vir die gelowige Boere Afrikaner nie veel heil te verwag van die president van die land nie.