Die inenting veldtog misluk

Die aangekondigde inenting veldtog wat nou toegespits word op diiegene ouer as 60 jaar, lewer genoeg insidente wat waarnemers laat glo die veldtog misluk.

In verskeie aftree oorde, waar die mense aangesê is om stiptelik op die gestelde tyd op te daag vir inenting, het die frustrasie gestyg. Mense van die oord was gemaklik omdat die owerheid die entstof aflewer en die oord se verpleeg personeel doen die inenting.

Wat is die teleurstelling dat die entstof nie eers betyds afgelewer word nie, en in sekere gevalle moes daar reëlings getref word dat die geskeduleerde program uitgestel moes word omdat entstof nie afgelewer word nie.

Daar is bewerings dat die owerheid se werkers hoegenaamd nie opgelei is om die logistieke verspreiding van entstof na die verskillende oorde en ouetehuise te hanteer nie.

Gevalle is aangemeld van mense wat besluit het hulle gaan nou hulle laat inent, al het hulle nie geregistreer nie. Persone het betyds by sulke lokale opgedaag, inenting gekry sonder dat enige bewysstukke of ID kaart getoon moes word.