Twee poste is in die BCVO-kantoor in Pretoria beskikbaar

1.       Wiskunde en Fisiese Wetenskap

Vereistes:

·         Akademies: Toepaslik gegradueerd met ’n professionele onderwyskwalifikasie.

·         Werksondervinding:   Ondervinding  in ’n onderwysmilieu, verkieslik in ’n bestuurspos.
                                            Ten minste vyf jaar ervaring van onderrig van Gr. 12-leerlinge in die betrokke vakke.
                                            Ervaring t.o.v. IEB eksamen sal in die kandidaat se guns tel.
                                            Ondervinding in afstandsleer sal ’n aanbeveling wees.

·         Rekenaarvaardigheid is ’n vereiste.

·         Van die persoon sal verwag word om onderrig in skole in die betrokke vakke landswyd te koördineer asook om te help met afstandsonderrig en vakadvies.

·         Bewese ervaring van spanwerk en die vermoë om onder druk te kan funksioneer sal in kandidate se guns tel.

EN

2.       Afstandonderrigkoördineerder

Vereistes:

  • Akademies: Toepaslik gegradueerd verkieslik met ’n professionele onderwyskwalifikasie.
  • Werksondervinding:   Ondervinding  in ’n onderwysmilieu, verkieslik in ’n bestuurspos.
                                                Ondervinding in afstandsleer.

             Ondervinding in die hantering, opstel en bestuur van verskillende onderrigplatforms.

             Tegnologies baie vaardig (meld programmatuur)

  • Rekenaarvaardigheid is noodsaaklik.
  • Van die persoon sal verwag word om afstandsonderrigleer en afstandonderrigleerlinge te koördineer.
  • Bewese ervaring van spanwerk en die vermoë om onder druk te kan funksioneer sal in kandidate se guns tel.

Aansoeke: Stuur u volledige CV per elektroniese pos aan:
Die Uitvoerende Hoof: BCVO ([email protected]),
Sperdatum: DV 14 Mei 2021

Diensaanvaarding: so spoedig moontlik

Meld asseblief in u aansoek:

·         Kerkverband en gemeente waar u inskakel, asook ʼn onlangse getuigskrif en die predikant se kontakbesonderhede.

·         Dui aan vir watter pos u aansoek doen.

·         Ten minste 3 opvolgbare werksverwante referente wat u aansoek ondersteun.

·         Daar sal van die kandidate verwag word om psigometriese toetse af te lê.

·         Poste kan deeltyds wees.