Regering wil huwelikswet wysig

Tot hede was dit die gebruik onder Westerlinge om een man en een vrou as egpaar te wettig, maar met die nuwe Suid-Afrika moes Westerlinge daarvan kennis neem dat baie anderskleurige mans soveel vroue mag trou as waarvoor hy kan sorg.

Die Departement van Binnelandse Sake het nou ʼn 67-bladsye dokument opgestel as ʼn moontlike wysiging van die Huwelikswet.

Die wysiging sal nodig wees omdat daar glo vroue is wat meer as een man wil trou, en as mans dit mag doen, kan vroue ook so maak, word glo geredeneer.

Die onnatuurlike gebruik sal van Suid-Afrika ʼn nog veel vreemder plek maak as wat tans die geval is, sê volksleiers wat die veelwywery as ʼn euwel beskou, en die nuwe rigting bestempel as ʼn nog groter euwel. Die vraag sal slegs met DNA toetse beantwoord kan word oor wie se kind dit is wat die vrou verwag as sy meer as een man het.

ʼn Stoere Boere-Afrikaner het aan Die Vryburger gesê die mensdom wil nou laer daal as die diere van die veld waar vroue nie meer as een manlike maat het nie.