Onkunde bring bankrotskap

Dit is nie net Staats entiteite wat op die rand van ʼn finansiële afgrond huiwer nie, want internasionale studie toon dat Suid-Afrika van die hoogste bankrot syfers het van sakeondernemings wat hulle deure moes sluit binne die eerste jaar van bestaan.

Die spesialis adviseurs, Cova Advisery, het gevind dat die bankrotskappe van jong ondernemings van die wêreld se hoogste is in SA, en word aan verskeie faktore toegeskryf.

Dit blyk uit die verslag dat onkunde ʼn belangrike faktor is, en die gebrek aan ʼn deeglike administratiewe stelsel maak die risiko vir mislukking soveel groter.

Die mislukkings is aansienlik meer in SA as wat dit in ander lande van die wêreld is, en een van die grootste redes is dat finansiering ook moeilik bekombaar is in die land.

Die mening is ook dat die regering onder druk verkeer om werksgeleenthede te skep, met die gevolg dat mense in poste aangestel word wat nie oor die kennis, vaardigheid en ervaring beskik nie, met die gevolg dat die onderneming binne een jaar sy deure moet sluit.