Onderwys in chaos

Die voorval by die eens Afrikaanse Laerskool Theresapark is tekenend van die owerhede se onvermoë en moedswillige manipulering van die onderwys.  Ontstoke ouers  (swart) het die skoolhoof (swart) gewelddadig uit haar kantoor by die skool “uitgedra” en geëis by die  onderwys owerhede dat sy uit haar pos verwyder moet word. 

In ‘n ander voorval word Panyaza Lesufi daarvan beskuldig dat hy ‘n aanstelling gedoen het in die pos van Hoof Direkteur Risiko en Nakoming.  Die kandidaat voldoen klaarblyklik nie aan die vereistes van die pos nie en was ook die die aanbeveling van die paneel nie.  

So word poste gevul deur onbekwame en onbevoegde persone op grond van hul verbintenis met die ANC en ook diegene wat aan die hoof van die departement staan.   Dit plaas weereens die kollig op die agteruitgang in staatskole en die lydende party is die leerling.

Ouers klou nog steeds vas aan die sg. model C-skole omrede sosialisering, “goedkoper” koste en sport deelname.  Christelike privaatskole en CVO-skole bied dieselfde dienste aan met gewaarborgde Christelike onderwys, dissipline en ‘n kultuur eie aan die van die ouerhuis.

Dr. Sakkie