Lewensbrood

Exodus 23

17  Drie maal in die jaar moet al jou manspersone voor die aangesig van die Here Here verskyn.

18   Jy mag die bloed van my offer nie saam met gesuurde brood offer nie. Ook mag die vet van my feesoffer nie tot die môre toe oorbly nie.