Lewensbrood

Exodus 22

28  Jy mag God nie vloek nie, en ‘n owerste onder jou volk mag jy nie verwens nie.

29   Die offer uit jou volle opbrings en jou parskuip mag jy nie terughou nie. Die eersgeborene van jou seuns moet jy aan My gee.