Lewensbrood

Exodus 22

20   Hy wat aan die gode offer, behalwe aan die Here alleen, moet met die banvloek getref word.

21   Jy mag ook die vreemdeling nie kwel of hom verdruk nie, want julle was vreemdelinge in Egipteland.

22   Julle mag geen weduwee of wees verdruk nie.