Lewensbrood

Exodus 22

17  As haar vader beslis weier om haar aan hom te gee, moet hy geld gee volgens die huweliksprys vir jongmeisies.

18  Die towerheks mag jy nie laat lewe nie.

19   Elkeen wat met ‘n dier gemeenskap het, moet sekerlik gedood word.