Lewensbrood

Exodus 22

12  Maar as dit van hom weggesteel is, moet hy aan die eienaar vergoeding gee.

13  As dit verskeur is, moet hy dit as bewys bring; wat verskeur is, hoef hy nie te vergoed nie.

14  En as iemand van sy naaste iets te leen vra, en dit kry ‘n ongeluk of gaan dood terwyl die eienaar daar nie by is nie, moet hy ten volle vergoeding gee.