Goedgelowige dwase is ons grootste vyand

Die sosiale media gons oor Cyril en Ace se danspassies – want die hele ANC se sogenaamde “step-aside” proses is blote vertoon.

Maar dit is wel ʼn dodelik-ernstige magspel wat uitspeel vir dieselfde dwase wat elke 5 jaar na die stembus haas om die ANC-oorheersing goed te keur.

            WANT SOLANK MENSE STEM, kan die ANC die front van legitimiteit voorhou!

Die werklikheid is dat die ANC is onder die driemanskap, Mandela-Sisulu-Slovo, omvorm was tot ʼn instrument van kommunistiese mags-uitoefening.

Die elite manipuleer die openbare debat en -mening;

Hulle benut die staatskas as hul persoonlike spaarvarkie;

Hulle ís verhewe bo die reg – want in die meerderheid poste is daar kaders, of simpatiseerders.

Die enigste akkurate nuusberig hierdie week was die verklaring deur SANCO: dat optrede teen Ace Magashule bewys is van “wit kapitaal” se “stil beheer”.

Afrika kan nie binne raamwerk van moderne westerse denke regeer word nie.

Slegs dwase dink “demokrasie” kan werk waar 80% van stemgeregtigdes hul keuses uitoefen geskoei op afguns, en ontkenning van hulle eie luiheid as rede vir agterstande.

Die groter, sistemiese probleem is egter die liberale dampkring, wie soos enige parasiet altyd twee of drie ontsnap-tonnels oophou, terwyl hulle die middelklas en hardwerkende’s in die samelewing onderdruk en uitbuit.

Hulle onderdruk enige regdenkende mening deur verguising – aan die hand van die ondenkende stemme in die media en sosiale media.

Stemme wat sedert die jare 80 gebreinspoel word dat volksnasionalisme “sleg” sou wees, dat volk-selfmoord “edel sou wees …

Die tragedie is dat “jou eie mense” voor in die aanslag teen volkseie aksies baklei.

Want mense se gemaksug het sedert die jare vyftig ons land op die onvermydelike glybaan geplaas.

Want dieselfde ruggraatloosheid van 1992 herleef vandag in die hernieude Rama-forie.

Intelligente ontleders sien egter deur die vertoon, verstaan dat die enigste rede vir Ramaphosa se optrede is om die onvermydelike te probeer uitstel.

Ons mense moet daarom begin om duidelike grenslyne te trek en handhaaf.

Ons kan nie bekostig om die vreesagtiges tot ons volkslaer toe te laat nie.

Dit is húlle wat keer-op-keer die laerhekke sal oopmaak vir die Ramaphosa’s en Mandela’s van hierdie wêreld.