Gelowige leiers

Suid-Afrika beleef ʼn dwingende nood na leierskap.  Dit is die smagting van ons volk.

Daarom word die vraag na “waar is ons leiers” toenemend algemeen.

Gelowiges moet hulle antwoorde allereers in die Woord en wil van God Drieenig soek.  En opregte geloof sal ons bring by die feit dat ons die verkeerde vraag vra.

Daarom:

Ons moet nie vra na leiers volgens ons eie oordeel of wil nie.  Want van daardie leiers is daar inderdaad is daar reeds vele, op haas elke terrein.

Die media, sosiale media en openbare platvorm is oorvol leiers, met hul volgeling-kultusse, 10-punt planne en strategië vir herstel en uiteindelike sukses.

“Stem net vir my …”

“sluit net aan en word deel van …”

“ons sal self …”

Hoe vreeslik wanneer ʼn volk só blind is dat hulle miskyk God beskik ons leiers vir ons.

Tragies moet dan gesê word dat tans word daar die leiers beskik wat ons verdien …

Of dan minstens die leiers wat die meerderheid verdien …

Want mense verkies kerke sonder die Woord, skole sonder God, handel en wandel afgestem op eie wil en eie voordeel, nie die koninkryk van God nie!

            Politieke (mis)leiers wat met kommuniste in koalisie gaan.

            Burgerlike leiers wat op eie prestasies wil bou, humanisties, sonder God …

Gelowige leiers, leiers wat met gesag kan optree, tree na vore volgens God se beskikking.

God roep gelowige leiers wanneer sy kinders hulle tot Hom wend.

            Nie in skyngebed of vertoon-godsdiens nie.

            Maar in opregte berou en smeking – “bekeer ons to U”

Ouer garde sal die dienssertifikaat van 1902 onthou.  In ons volk se duisterste dag wend hulle hul opnuut tot God, nie tot allerlei ‘leiers’ nie.

En die volk se voorgangers – Steyn, de Wet, de la Rey onder hulle – werk onbaatsugtig voort vir hul (toe verslane) volk.

(hou die naarstiglike soeke na politieke antwoorde tussen 1902 en 1910 lesse in vir ons in 2021?)

Eerlike ondersoek sal toon dat ons volk se huidige nood is veel eerder aan ʼn RIGTER, nie aan leiers nie.

Die kerk het tot groot mate in Suid-Afrika gestruikel.  Soos ons voorsate in die 1830’s, is ons kerke daar slegs in naam …

Tradisionele strukture het verval in eiebelang; vals leiers jaag na mag, maar geen het die gesag van geloof nie.

Want solank die volk God vergeet, sal (mis)leiers en dros na vore gedruk word.

Volks-herstel begin om die huis-altaar, in die erediens, in die herstel van die Christelike godsdiens in ons skole – tot algehele uitsluiting van afvallige menings van mense.

Volks-herstel begin by berou, bekering, her-verbintenis tot die weë van weleer.

En volks-leierskap begin by die gelowige self-leierskap van gelowiges, gelowige gesinne en gelowige gemeenskappe bied ontwikkelings ruimste vir die gelowige leiers van môre.