Facebook struikel met eie reëls

Die bedenklike sosiale netwerk Facebook het volgens sy Toesighoudende Raad sy eie reëls oorskry met die verbanning van Donald Trump op sy stelsel.

Die Raad het bevind dat Facebook nie binne sy eie bepalings gebly het nie, en dat hy met konkrete voorstelle na vore moet kom oor hoe politieke leiers behandel behoort te word.

Die merkwaardige is dat die sosiale netwerk “Facebook” ses maande gegun word om weer oor Trump te besin, en dit moet binne sy eie reëls wees, maar kenners sê dit is vreemd dat daar nou skielik aandag aan die verbanning van Trump gegee word nadat dit bekend geword het dat hy sy eie “blog” begin het wat deur duisende mense besoek word.

Die Vryburger het verskeie kere in die verlede gewaarsku teen die gebruik van Facebook wat talle kere die verkeerde besluite geneem het en dan daarmee probeer wegkom.

Dit is veel veiliger om van ander netwerke gebruik te maak veral in die lig van die feit dat Facebook bekend is vir sy dubbelslagtige optrede wat “klaarblyklik” ook sy eie reëls en regulasies oortree en soms ignoreer.

Die Netwerk handhaaf Trump se verbanning, maar meningsvormers sê al sou dit opgehef word, sal Trump verkies om met sy eie stelsel voort te gaan en hom nie te onderwerp aan die wisselvalligheid van Facebook besluite nie.