Bittereinder teenoor …

In die volksgeskiedeenis en volksmond kan die Bittereinders beskryf word as deel van die Afrikaner Boere wat bereid was  “om te veg tot die “bittereinde”.  Dit was tydens die Tweede Vryheidsoorlog, wat soms ook die Anglo-Boere oorlog of ook as die Vryheidsoorloë tussen die Boere en die Britse magte.   In die geskiedenis het daar natuurlik ‘n ander faksie of groep onder die boere na vore gekom wat hul eie volksgenote verraai het deur inligting aan die Britse magte te verskaf oor waar die Boere hul bevind en waar hul voedsel gekry het. Hulle het die naam ‘joiner” gekry deurdat hul eintlik die Britse magte “gejoin” het.  Hierdie optrede moet egter eerder beskou word as verraad wat oa. daartoe gelei het dat plase en plaas opstalle afgebrand is deur die Britte met hul “verskroeide aarde” beleid.  Hierdie joiners het dan ook na die oorlog plase en wat ook al ontvang vir hul verraad. Interessant is dat diegene bykans almal uitgeboer het en hul plase verlaat het.

Wat tragies is, is dat ons in die geskiedenis na daardie tyd steeds “joiners” gesien.  Vele verhale bestaan waar Boer teen Boer gedraai het terwille van geldelike gewin, mag of aanstellings in poste.  Onlangse hofsake van etlike jare gelede het getoon dat intelligensie dienste van die ANC regering gebruik gemaak het van “joiners” om mense op te sweep tot geweld. Die uiteinde was tronkstraf vir “ons” mense.  ‘n Weerstands leier se groep is geïnfiltreer deur “joiners” en sy val is deur hulle georkestreer.

Die berugte Bop- inval wat oa. deur die destydse BKA georganiseer was het ook weer getoon waar die joiner bloed dik geloop het. Constand Viljoen het op die laaste nippertjie die BKA-lede in die basis in Bop gelos en het hy daardie aand sy eie politieke party gestig.

‘n Radiostasie het in die slag gebly deur die handelinge van sg. afrikaners wat die volk goed gesind was.  Tyd het geleer dat hul weer geslaag het om enige weerstand vanuit Afrikaner Boere geledere te breek

Vandag 2021 is daar steeds joiners onder ons geledere. Die ergste vorm is kerkleiers wat klakkeloos die pad saam met die Wereld Raad van Kerke en die Suid Afrikaanse Raad van kerke geloop het om so ook binne die kerk geledere lidmate te oortuig dat afsonderlike ontwikkeling sonde was en is. Erger nog is ons teologiese opleidings inrigtings waar predikante opgelei word .  Daar waar vandag  die grootste dwaalleer verkondig word  oa. dat Jesus   Christus vaderloos groot geword het omdat Maria deur ‘n Romeinse soldaat verkrag is.  (Sien Nuwe Hervormers).  Hoekom? So word poste uitgedeel en professore poste uitgedeel.

Sal ons ooit gespaar word van die siekte onder ons mense.?