Volle skool ure word oorweeg

Die Departement van Basiese Onderwys beweer dat oorweging gegee word aan die instel van volle skool ure vir alle leerlinge in openbare skole.

Die woordvoerder sê die pandemie het ë groter uitwerking gehad op leerlinge as wat aanvanklik verwag is, en met die skerp afname in nuwe infeksies, word daar opnuut gekyk na die moontlikheid om weer volle skool ure in te stel.

Onderwys deskundiges het glo aan die Departement gesê die uitwerking van die pandemie is so ernstig dat die leerlinge en die opvoedkunde in die geheel, eers in 2030 volkome sal herstel.

Die Departement is glo van mening dat dit nodig geword het om weer volle skool ure in te stel aangesien dit nodig geword het om nie meer enige tyd te laat verlore gaan met onderrig van leerlinge nie.

Deskundiges het etlike maande gelede gesê die huidige “beurt” stelsel om slegs enkele dae vir elke leerling toe te laat, lankal gestaak moes word en volle ure weer ingestel kon gewees het.