Verskuilde aanslae deur die SAID

Vir diegene wat nog nie daarvan kennis geneem het nie, is die vloed van wetswysigings wat die parlement in Januarie 2021 afgehandel het, nou ʼn skrikwekkende werklikheid.

Die Belasting Administrasie Wet was in Januarie 2021 gewysig:

drakoniese wysiging wat deur forseer was teen bykans alle voorleggings en waarskuwings in sluit in:

            Enige fout, oorsig, of nalate word nou as kriminele oortreding beskou.

Die fokus is minder op verkeerde verklarings, of selfs bedrieglike opgawes.

Die SAID wil basiese sake soos verandering van adresse of kontaknommers kriminaliseer.

Nieteenstaande wydverspreide belastingontduiking wat in 2020 blootgelê is in die taxi-industrie en die sogenaamde “township”-ekonomie, is die politieke besluit om te fokus op hierdie saak.

Kenners beskou die primêre risiko hieraan verbonde nie soseer as die dreigement van vervolging nie – minstens nie onmiddelik nie.

Die BAW bepaal egter dat, in geval van “kriminaliteit”, verjaring nie sal geld nie.

SAID kan dus iets so klein soos ʼn adres-verandering gebruik om belastingbetalers te oudit so ver terug as wat die beampte goeddink.

Geraamde aanslae is in werking gestel, met magte aan die SAID om dit af te dwing en in te vorder.

Kenners waarsku dat geraamde aanslae wel ʼn wesentlike risiko skep. 

SAID mag op grond van ʼn geraamde aanslag invorderingstappe neem, insluitend beslaglegging van bankrekeninge.

Nieteenstaande die regsproses wat SAID moet volg, is daar tans geen duidelike beleid wat belastingbetalers toelaat om suksesvol ʼn geraamde aanslag te laat regstel vóór betaling nie.

Voorts kan geraamde aanslae uitgereik word in diskressie van SAID, al sou ʼn persoon nie andersins ʼn opgawe hoef in te dien nie.

In ander wysigings, luidens berigte, gaan SAID eersdaags as vervolgingsgesag begin optree in belastingsake. 

Die Davis Belasting Komitee werk blykbaar reeds aan die uitvoering hiervan.

Hierdie sal die risko verbonde aan kriminaliserings-klousules van die BAW aansienlik uitbrei.

Die SAID het ʼn bewese rekord van magsmisbruik, veral deur weerhouding van regmatige terugbetalings.

BTW-terugbetalings aan besighede word lukraak teruggehou of afgeskryf.

Voorts maak die SAID gereeld gebruik van sogenaamde “spesiale stop-betaal” opdragte.

           Dit verwys na interne, maar geheime, “stop”-instruksie van terugbetalings.

Die amptelike beleid is dat die belastingbetaler nie van die “stop” of van ʼn saaknommer voorsien word nie.

Terwyl SAID dit ontken, is dit so algemeen bekend dat die Belasting Ombud die saak al in die Parlement moes rapporteer.

Hierdie misbruike was die norm onder Tom Moyane, maar word steeds voortgesit.

Die gevaar is inderdaad wesentlik vir enige persoon wat in die SAID se visier land.

Maar juis minderhede in SA word spesifiek geteiken deur staats-instansies soos die SAID.

Terwyl Covid-hulp wyd op ras-gronde weerhou was, was die instrument van weerhouding die aandrang dat ontvangers van hulp se belastingsake in orde moes wees.

Op die oog af ʼn billike vereiste.

Totdat lesers in ag neem dat terwyl baie ondernemings wat hulp ontsê was, was dieselfde vereiste na besware nie toegepas was in die “township”-ekonomie nie …