Verlore Vryheid

Die Boere-Afrikanervolk het sy vryheid verloor en is vandag die onwelkome inwoner in sy eie land, terwyl die vreemdeling baljaar in die land wat nie syne was nie en waarin hy met sy aftakeling kan voortgaan.

Dit is vandag Stigtingsdag vir ons volk, wat met die aankoms van Jan van Riebeeck in die Kaap van Goede Hoop, die een dag wat ons moes feestelik herdenk, maar wat nou selfs deur volksgenote in die vergetelheid lê.

Op 6 April, 1652 het die drie skepies van die Jan van Riebeeck geselskap in die Kaap van Storms aangekom, om die Hollandse Oos-Indiese Kampanje se verversingspos op te rig, maar wat nooit bedoel was om die plant van ʼn nuwe volk te wees nie.

Diegene wat die dag saam met Die Vryburger herdenk, is die stryders wat glo dat ons volk wel weer sy vryheid sal herwin – al is die oor ʼn eeu van smarte.