SA se wanbestuur blootgelê

Die Suid-Afrikaanse Ouditeur-generaal, Tsakani Maluleke, het die wanbestuur in die ANC regering se administrasie die afgelope week gepubliseer.

Skokkende feite het na vore gekom, en alhoewel al die redes ook aangevoer word in die verslag, is dit duidelik dat wanbestuur aan die orde van die dag is.

Die gegewens ten opsigte van die 2019-2020 boekjaar toon hoe miljoene Rand verkeerdelik aangewend is ten koste van die belastingbetalers van die land.

Die Departement van Water en Sanitasie het R13,4 miljoen se betalings vertraag weens ʼn tekort aan fondse.

Die Departement van Verdediging het R108,3 miljoen uitbetaal aan huur op geboue wat nie meer in gebruik is nie.

Die Departement van Samewerkende Regering het R103 miljoen verkeerdelik uitbetaal aan verskaffers.

Die Water handel entiteit het R346,2 miljoen se verbruik nooit rekenings aan die verbruikers daarvan gestuur of gedebiteer nie.

Die Gauteng Gesondheid Departement het weens verkeerde tender prosedures, R148,9 miljoen uitbetaal aan IT diensverskaffers.

Die Departement van Vervoer het weens verkeerde prosesse, R21,3 miljoen uitbetaal.

Die Limpopo Departement van Opvoedkunde het R82,5 miljoen vir gekontrakteerde IT dienste nie betaal nie.

Die Departement van Verdediging het ook verkeerde prosedures gevolg in die uitbetaling van R250,6 miljoen

Verskeie gevalle is aangemeld waar kontrak breuk gepleeg is en waar uitbetalings toe reeds gemaak is ter waarde van R20 miljoen.