Rompslomp met OB afsetting

Die pogings van verskeie politieke partye om die Openbare Beskermer uit haar pos te verwyder weens die talle foute wat sy begaan het en deur die howe se bevindinge bevestig is, word met rompslomp vertraag.

Eers was dit ʼn maandelange gesukkel om die speaker van die parlement sover te kry om die saak op te neem in die parlement.

Dit het uiteindelik gerealiseer, en toe besluit die parlement om ʼn spesiale komitee saam te stel, bestaande uit lede van die 14 politieke partye wat sitting in die parlement het.

Die komitee, bestaande uit 26 lede, word weer in twee dele saamgestel, waarvan een groep oor stemreg beskik en die ander is sonder stemreg, wat volgens kenners ʼn vreemde samestelling is.

Slegs 11 lede sal stemreg hê en die ander 15 sal slegs verteenwoordigers van die komitee wees sonder stemreg, en die komitee moet nou besluit of die omstrede Openbare beskermer ontslaan moet word, maar die besluit sal hoogstens ʼn aanbeveling kan wees wat na die parlement verwys word vir verdere hantering – en wie dan werklik gaan besluit, bly nog ʼn raaisel.