Prins Phillip sterf im ouderdom 99 jaar

Die afsterwe van die eggenoot van Koningin Elisabeth het nie onverwag gekom nie, en alhoewel dit nog ʼn swaar slag vir haar is, word dit sterk betwyfel of sy sal oorweeg om te abdikeer.

Die prins se afsterwe na 70 jaar van ondersteuning aan die koningin het ʼn leemte gelaat by haar, want sy ondersteunende rol was vir haar van groot betekenis oor al die jare.

Prins Phillip en die koningin was 70 jaar getroud, en hy het te sterwe gekom slegs enkele maande voor sy 100ste verjaarsdag.

Die Britte rou oor die heengaan van die Hertog van Edinburgh, want hy was getrou aan haar sy vir die afgelope 7 dekades.

Sy Koninklike Hoogheid, Prins Phillip, en Hertog van Edenburgh, het stil heengegaan in die koninklike vorstehuis.