Padongelukke fonds krepeer

Al is daar teenstrydige berigte oor die stand van die Suid-Afrikaanse Padongeluk Fonds, is dit tog duidelik dat alles nie so reg is as wat voorgehou word nie.

Die berigte dat die Fonds nie sy verpligtinge kan nakom teenoor eisrs nie, is verlede week deur die owerheid weerlê toe gesê is die Fonds is in staat om al sy verpligtinge na te kom.

Slegs ure nadat die opmerking gemaak is deur ʼn woordvoerder, word gesê dat die Padongelukke Fonds in die toekoms sy eisers sal uitbetaal, maar sal nie die volle bedrag van die eis wat betaal moet word, is een bedrag, eenmalig, vereffen nie.

Finansiële agentskappe sê die besluit is ʼn onbetwisbare feit dat die Fonds ʼn ernstige tekort aan geld het, aangesien so ʼn besluit net een ding beteken, naamlik dat daar nie voldoende fondse is nie.

Die agteruitgang van die Padongelukke Fonds word toegeskryf aan uitbetalings van die verlede wat nie behoorlik gekontroleer is nie, en die groot aantal padongelukke in Suid-Afrika dra by tot die reuse aantal eise wat nog onafgehandel is.