Onderwys Departement het moeilikheid

Die Minister van Basiese Onderwys, Angie Motshekga, het bekend gemaak dat die departement in verskeie regsgedinge betrokke is.

Dit weens nalatigheid by skole en ook sterftes van leerders.  Dispute rondom kontrakte wat toegeken is plaas verdere druk op die departement terwyl voertuig ongelukke en kopiereg diefstal  ook op die regsboek geplaas is.  38 hofsake in 2018/19 is gevolg deur 42 sake in 2020/21.  Regskoste het in die twee jare opgeloop tot R14,2 miljoen.

Opvoedkundiges reken die Departement se talle hofsake wat afgehandel oet word is ʼn vingerwysing na swak oordeel en verkeerde besluite wat geneem word, waarvoor die belastingbetaler uiteindelik moet betaal in hofsake wat dikwels nog deur Departemente verloos word.