OB Busisiwe Mkhwebane verloor weer

Die uiters omstrede Openbare beskermer, Busisiwe Mkhwebane, het weereens ʼn bloutjie geloop in die hof, hierdie keer in die Hooggeregshof in Pretoria.

Of die OB dit gaan waag om weer die hofsaak verder te voer, is onbekend, maar die vol bank van drie regbank het die OB saak met koste van die hand gewys.

Regters Elizabeth Kubushi, Mpostoli Twala en Norman Davis het eenparig bevind dat die Openbare Beskermer se aansoek om appel van die hand gewys word.

Dit word betwyfel of Busisiwe Mkhwebane die saak verder sal voer, maar met die uitspraak word haar saak om in die amp van OB aan te bly, al hoe skraler, sê regsgeleerdes.

Vroeër is die OB se saak oor die SA Inkomstediens se beampte, Ivan Pillay, in die hof beslis, en is die OB se verslag dat hy met vervroegde pensioen gaan, onregmatig is, deur die hof verkeerd bewys, en is Pillay se vervroegde uyittrede korrek hanteer.