Massiewe tekort aan onderwysers

Die omstrede Minister van Basiese Onderwys, Angie Motshekga sê die nasionale onderwys vakatures het teen die einde Februarie vanjaar op byna 6% gestaan.

Motshekga het in ʼn vrae sessie ʼn skriftelike antwoord verstrek waarin die tekort aan onderwysers uitgewys is, en erken dat meer as 24,000 onderwys poste vakant is.

Volgens die gegewens wat vrygestel is, het Oos-Kaap ʼn tekort van sowat 3,700 onderwysers, en Limpopo ongeveer 5,400 terwyl Natal 7,300 vakante poste het.

In die land is n totaal van 24,556 poste nie gevul nie, wat waarskynlik ook verklaar waarom die eksamen uitslae swak is.

Ingeligte bronne wys daarop dat dit vir die bankrot regering voordelig is want dit beteken dat miljarde Rand aan salarisse nie betaal hoef te word nie.