Lewensbrood

Exodus 21

31  Of dit ‘n seun gestoot het of ‘n dogter, volgens hierdie reg moet met hom gehandel word.

32  As die bees ‘n slaaf of slavin stoot, moet hy aan hulle heer dertig sikkels silwer gee, en die bees moet gestenig word.