Lewensbrood

Exodus 21

14  Maar as iemand moedswillig teen sy naaste handel, om hom met lis dood te maak, moet jy hom van my altaar af wegneem, om te sterwe.

15  En hy wat sy vader of moeder slaan, moet sekerlik gedood word.

16 En hy wat ‘n mens steel en hom verkoop — of as hy in sy besit gevind word — dié moet sekerlik gedood word.